Begravningsbyrå - Mer detaljer gällande begravningsbyrå och begravningar
Ska alltid en bouppteckning göras?

Ska alltid en bouppteckning göras?

Om den avlidne saknar tillgångar eller försäkringar som betalar kostnader för upprättande av bouppteckningar och begravningskostnaden behöver inte en bouppteckning utföras. Dödsboet kan kontakta socialkontoret på den dödes ort och då kan socialkontoret fatta beslut att bouppteckningen kan ersättas av en dödsboanmälan istället.Vilka krav finns för att undvika en bouppteckning?

Dödsboanmälan istället för bouppteckning

Socialkontoret kan besluta att bouppteckningen kan ersättas av en dödsboanmälan om följande föreligger.

  • De avlidne har ingen fastighet
  • Avsaknad av begravnings försäkringar, livförsäkringar eller andra försäkringar som faller ut vid dödsfall
  • Den dödes ekonomiska tillgångar på banken eller i form av värdepapper är betydligt lägre än de omkostnader som är vanliga vid dödsfall.

Det går inte att få rättshjälp för att upprätta en bouppteckning.