Begravningsbyrå - Mer detaljer gällande begravningsbyrå och begravningar


Hur gör man själv en bouppteckning?

Själv göra en bouppteckning

För att själv göra en bouppteckning rekommenderas ni att beställa Skatteverkets broschyrer eller blanketter rörande bouppteckningar.

Rekommenderat är dock att ta in en erfaren person vid en bouppteckning eftersom bouppteckningar kan båda vara komplicerade och innehålla mycket känslor. Kostnaden för en bouppteckning är lite i förhållande till de problem och kostnader som kan uppstå senare vid en mindre lyckad bouppteckning.

För alla bouppteckningar ska det finnas två oberoende förrättningsmän.Skicka in bouppteckningen

Skicka in bouppteckningen

Efter att ni i dödsboet upprättat bouppteckningen ska den skickas in till något av de tre kontor som Skatteverket har. Nedanstående kontor har en bouppteckningssektion som handlägger landets samtliga bouppteckningarna:

  • Skattekontoret Härnösand
  • Skattekontoret Kalmar
  • Skattekontoret Visby