Begravningsbyrå - Mer detaljer gällande begravningsbyrå och begravningar


Vad ska en bouppteckning innehålla?

Den bouppteckning som ska skickas in till Skatteverket måste innehålla rätt och korrekt information enligt lagen. De som alla bouppteckningar måste innehålla är följande information.

Tillgångar vid bouppteckning
 • Alla tillgångar
  • Banktillgångar
  • Aktier, fonder och andra värdepapper.
  • Livförsäkringar och andra relevanta försäkringar.
  • Villor, fritidshus, bostadsrätter eller andra fastigheter tas upp till taxeringsvärdet.
  • Bilar, motorcyklar, båtar och andra fordon.
  • Bohaget så som inventarier, möbler, konst, m.m. kan tas upp som en enda post i bouppteckningen.
  • Gåvobrev och äktenskapsförord
  • Tillgångar i bankfack.
 • Alla skulder
  • Bolån på fastigheter
  • Blancolån
  • Inteckningar
  • Vårdkostnader
  • El, vatten och sopphämtningsräkningar
  • Snabblån och SMS-lån
  • Privata lån utan dokumentation kan inte räknas in i bouppteckningen
  • Seniorlån som är tagna på fastigheten
  • Panter på t.ex. pantbanker
  • Begravningskostnader
 • Dödsbodelägare -
 • Efterarvingar - De personer som har rätt till fel av arvet efter att någon dödsbodelägare dött
 • Testamentariska arvingar - De personer som står omnämnda i testamentet att de ska få ärva något
 • Förrättningsdag -


Vad ska skickas till Skatteverket

Lämna in bouppteckning

Till Skatteverket ska ni skicka följande information.

 • Original av bouppteckningen
 • Kopia på bouppteckningen
 • Kopia på testamente
 • Kopia på kallelsen till bouppteckningsförrättningen
 • Eventuella avstående av arv och arvsrätt
 • Släktskap mellan den avlidne och de som kallats till bouppteckningsförrättningen