Begravningsbyrå - Mer detaljer gällande begravningsbyrå och begravningar


Bouppteckning

Bouppteckning

En bouppteckning är sammanställning av den avlidne personens kvarlåtenskap. Bouppteckningen ska upprättas av de som ingår i den avlidnes dödsbo.

Bouppteckningen ska upprättas inom 3 månader och lämnas in till Skatteverket inom 4 månader efter att personer avlidit om ni inte begärt anstånd om förlängning hos Skatteverket.Varför görs en bouppteckning

Det finns flera syften med att göra en bouppteckning efter att en person har avlidit.

  • Fastställa vilka personer som har rättighet till arvet
  • Framtagande av testamente
  • Kartläggning gällande den avlidnes skulder och tillgångar
  • Grund för kommande bodelning mellan dödsbo och efterlevande make/maka

Tidigare hade bouppteckning även syftet att ligga till grund för arvsskatten men den har avskaffats.

Vem gör bouppteckningen?

Göra en bouppteckning

För att göra en bouppteckning ska två gode män, bouppteckningsförrättare, utses av dödsboet. Bouppteckningen kan sammanställas av de personer som ingår i dödsboet. Vanligt är dock att dödsboet tar hjälp av ett proffs på att upprätta bouppteckningar.

Ofta är det en fördel att ta in extern person för att göra bouppteckningen eftersom då kan många framtida problem och kostnader undvikas. Normal vänder sig dödsboet till en juristfirma eller advokatbyrå för att få hjälp med bouppteckningarna och ibland kan det vara fördel att välja den eventuella jurist som tidigare har haft kontakt med den döde och hjälpt till att upprätta testamentet. Det finns speciella jurister som är inriktade på familjeärenden som t.ex. testamenten och bouppteckningar och dessa kallas familjejurister.

Vilka kan hjälpa till med bouppteckningen

Hjälp med bouppteckningar

Det finns många som kan hjälpa till med bouppteckningar. Enklast brukar vara att ta kontakt med den som hjälp till att ta fram testamentet om den avlidne har tagit hjälp med detta.

Övriga som ni kan vända er till för att göra en bouppteckning är:

  • Familjejurister
  • Begravningsbyråer
  • Juristfirmor
  • Större bankkontor
  • Advokatbyråer brukar vara lite dyrare