Begravningsbyrå - Mer detaljer gällande begravningsbyrå och begravningar


Begravning

Begravning

En begravning är samma sak som en jordfästning, det vill säga en demoni där den döde gravsätts under traditionella ceremoniella former. Begravningar kan gå till på många olika sätt och en begravning måste inte innebära att den avlidne begravs i en kista som sänks ned i en grav på en kyrkogård även om detta är vanligt.

Kyrklig begravning

De allra flesta i Sverige begravs genom en kyrklig begravning. Omkring 80% av de avlidna har valt eller släktingar väljer att de ska begravas enligt kyrklig tradition och följa en kyrklig begravningsceremoni.

Borglig begravning

Borglig begravning

Ett alternativ till kyrklig begravning ör en borglig begravning. Den borgliga begravningen är fri från alla tvingande ritualer eller psalmer men kan inkludera delar av dessa. Förutom de som inte är medlemar i Svenska kyrkan väljer även andra att begravas borgligt. Oavsett hur dödsboet önskar ha gravsättningen kan en borglig begravningsceremoni följas.Religiösa Begravningar och Begravningsritualer

Alla religioner har sin egna ceremonier som följs vi begravningarna. Dessa kan varier mycket från land till land och religion till religion. En del kan uppfattas konstiga eller stötande men i grund och botten är alla begravningsceremonier till för att hedra den avlidne och visa respekt för efterlevande.

Några olika religioners begravningar och ceremonier är:

Begravningsritualer
  • Inom Hinduismen bränns de döda och askan ska helst spridas ut i den heliga floden Ganges.
  • Islam begraver de avlidna skyndsamt med ansiktet vänt mot den heliga staden Mekka.
  • Judisk begravning sker ett par dagar efter döden inträffat och sker enligt mycket uppstyrda ritualer utan kremering.
  • Begravning inom svenska kyrkan brukar ske en vecka upptill en månad efter personer avlidit och kroppen kan kremeras eller begravas i en kista.
  • I Tibet har en död kropp inget värde utan respekt visar man den döde genom att använda kroppen till naturens kretslopp. Detta innebär att vanligtvis fåglar får äta upp kroppen och ta med den till himlen men även fiskar kan användas vid begravningar. Genom detta visas respekt för den avlidnes kropp och det är en praktisk lösning då de är tjäle i marken och brist på träd att bränna de döda med. Dessutom är det en prisvärt sätt att begrava sina anhöriga för att fattigt folk.

I de flesta varma länder med begränsade möjligheter till kylrum så begravs de döda utan dröjsmål. Detta är av en praktisk anledning för att undvika att sjukdomar sprids.